English
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Cihangir Akşit Romanları

Sarı Sessizlik

Sarı Sessizlik
Bir kayboluşun romanıMiralay Reşat Bey ve Vatan Savunmasında 27 yıl

Miralay Reşat Çiğiltepe
ve Vatan Savunmasında
27 yıl
Savruluş

Savruluş


Enver Paşa'nın Emirleri

Köprüköy, 19 Aralık 1914, Saat 22.00
22 Aralık günü için emir:

1. Düşman ana kuvvetleriyle eski mevziindedir.

2. Düşmanın ana kuvvetleri Kars doğrultusundan ayırarak Aras Vadisine doğru güneye atmak için Üçüncü Ordu büyük kuvvetleriyle Oltu doğrul tusundan düşmanın kuzey kanadı gerilerine ilerleyecektir.

3. Süvari Tümeni, piyade ve topçu ile desteklenerek düşmanın Aras Irmağı güneyindeki kanadına saldıracak ve onun dikkatini bu kanada çekecektir.

4. Onbirinci Kolordu kendi mevziinde kalacak ve düşmanın dikkatini kendi üstüne çekmek için bütün cephede gösteri taaruzu yapacak; düşman büyük kuvvetleriyle ilerlerse, ilerlemesini durduracaktır.

5. Dokuzuncu Kolordu en az iki kol ile (Sol Kol Gerek-Yeniköy yolunda) yürüyecek, İd yoluna varacaktır. Düşmanın İd'teki müfrezesinin doğuya doğru ana kuvvetlerine katılmasına kesinlikle engel olacaktır.

6. Onuncu Kolordu bir tümeniyle İd, diğer iki tümeniyle Ardos'a varacaktır. Her iki kolordu rastladıkları düşmana saldıracaktır.

      Harekât emredildiği gibi yapıldığı takdirde, 23 Aralık 1914 günü Dokuzuncu Kolordu Çıtak-Pitkir çizgisine ve Onuncu Kolordu Oltu'ya varacak, 24 Aralık 1914'de Dokuzuncu Kolordu Kötek veya Bardız'a, Onuncu Kolordu Bardız çizgisine varmış olacaktır.

7. Gözetleme bölgeleri: Süvari Tümeni ile Onbirinci Kolordunun gözetleme sınırı Aras Irmağıdır.

      Onbirinci Kolordu ile Dokuzuncu Kolordu arasındaki gözetleme bölgesi sınırı Karabıyık-Sıçankale-Güllüdağ'dan geçen doruk çizgisidir. Dokuzuncu Kolordu ile Onuncu Kolordu arasındaki gözetleme bölgesi sınırı, şimdiye kadar olduğu gibi Kargapazarı silsilesi-İd-Oltu çizgisidir.

      Gözetleme görevi: Düşman ana kuvvetleri, bölüm bölüm veya tümüyle yerinde mi duruyor? Yoksa geriye mi gidiyor veya Onbirinci Kolorduya doğrumu gidiyor ve bu durumda da Aras'ın kuzeyinden mi, yoksa güneyinden mi ilerliyor? Veya batı doğrultusundaki tepelerden Dokuzuncu Kolorduya mı gidiyor? Koçfanes, Şekerli, İd, Ardos yönündeki kuvvet ne kadardır? Yerinde mi duruyor, batıya doğru ana kuvvetlerine mi yanaşıyor, geriye mi çekiliyor?

8. Muharebe düzeni hakkında ayrıca emir verilecektir.

9. Ordu karargâhı Köprüköy'dedir.

Başkomutan Vekili Enver