English
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Cihangir Akşit Romanları

Sarı Sessizlik

Sarı Sessizlik
Bir kayboluşun romanıMiralay Reşat Bey ve Vatan Savunmasında 27 yıl

Miralay Reşat Çiğiltepe
ve Vatan Savunmasında
27 yıl
Savruluş

Savruluş


Rus Tarafının Planı

Kroki: Rus tarafının planı
Kroki: Rus tarafının planı

Kuvvet çoğunluğu: İki kolorduluk bir kuvvetle “Sarıkamış Grubu” adı altında Horasan - Sarıkamış mihverindeydi. Kuzeylerini Sıçankale Dağlarına dayamışlardı. Rus’lar kışın şiddetine ve buradaki yolların kötülüğüne güvenerek, büyük çaplı bir kuşatma beklemiyorlardı. Kısaca Rus’lar, tarihi destekleri “ Kış koşullarına ” güveniyorlardı.

Fotoğraf: Rus Ordusu
Fotoğraf: Rus Ordusu

İşte Rusların, kuzeyden hiç taarruz beklememeleri, ihtiyat ayırmamaları ve geniş cephelere dağılmaları, Türk Ordusuna kuşatma harekatı için bazı olanaklar sağlıyordu.

Ancak, daha sonradan 10. Kolordu kuşatma cephesinin Albay Hafız Hakkı tarafından 12 km daha uzatılması muhtemel bir zaferi önleyecek, bu kolordunun Allahuekber Dağları'nda can çekişe çekişe, neredeyse yok olmasına sebep olacaktı. 10'uncu Kolordu 30'uncu,ve 31'inci Tümenleri ile Kosor istikametinde ilerlemiş ve 32'nci Tümen Bardız İstikametinde yalnız bırakılmıştır. 9'uncu Kolordu da Yeniköy istikameti yerine Bardız - Sarıkamış istikametine yöneltilmiştir.